Program edukacyjny

W roku szkolnym 2018/2019 nasza placówka realizuje program „Kocham przedszkole”, autorstwa Mirosławy Pleskot oraz Agnieszki Staszewskiej-Mieszek. Podkreśla on istotną rolę nauczyciela, który towarzyszy dziecku, inicjuje a także stymuluje szeroko pojęte procesy rozwojowe. W programie „Kocham przedszkole” wyodrębniono osiem obszarów, które obejmują wszystkie treści edukacyjne i wychowawcze wynikające z podstawy programowej.

fot1

Edukacja proekologiczna

W ramach naszego programu rozbudzamy świadomość ekologiczną nie tylko dzieci, ale i dorosłych poprzez zajęcia dydaktyczne dla przedszkolaków oraz warsztaty dla Rodziców. Każdego dnia dbamy o przyrodę – w pobliżu budynku usytuowany jest ogródek, w którym przedszkolaki samodzielnie sadzą i obserwują rozwój posadzonych roślin. W ten sposób zyskują nie tylko wiedzę, ale zdobywają cenne umiejętności takie jak cierpliwość, zaangażowanie i odpowiedzialność.

fot2

Edukacja prozdrowotna

Aby troszczyć się o dobro Matki Ziemi, sami powinniśmy być w dobrej kondycji dlatego dzieci już od najmłodszych lat zdobywają wiedzę, jak zdrowo się odżywiać. Kształtujemy właściwe nawyki żywieniowe maluchów oraz przygotowujemy posiłki dbając o ich wartość odżywczą i dietetyczność. Podczas zajęć muzyczno-ruchowych w ramach innowacyjnego programu Musical Babies zarówno dbamy o ciało maluchów jak i o ich ducha. Zajęcia mają na celu połączenie istotnych elementów ułatwiających przyswajanie języka obcego, a mianowicie wczesne bezstresowe osłuchanie się z językiem, zabawę, rytm…