Program edukacyjny

W roku szkolnym 2018/2019 nasza placówka realizuje program „Kocham przedszkole”, autorstwa Mirosławy Pleskot oraz Agnieszki Staszewskiej-Mieszek. Podkreśla on istotną rolę nauczyciela, który towarzyszy dziecku, inicjuje a także stymuluje szeroko pojęte procesy rozwojowe. W programie „Kocham przedszkole” wyodrębniono osiem obszarów, które obejmują wszystkie treści edukacyjne i wychowawcze wynikające z podstawy programowej.

Would remarkable source probably reach its destination without the address 350 5th ave.